Hoe moet je

Advertenties aanleveren?

Om een voorspelbaar eindresultaat te bereiken is het van belang dat aangeleverde bestanden voldoen aan onze richtlijnen. Gebruik de juiste software; Adobe InDesign voor pagina- opmaak, design of layout Adobe Photoshop voor fotobewerking Adobe Ilustrator voor illustraties Adobe
Acrobat PRO voor het converteren van PDF’s.

Drukkersmarkeringen

Zorg dat het bestand 1:1 het afgesproken formaat is zonder:

– Snijtekens
– Aflooptekens en afloop
– Registratietekens
– Kleurenbalk
– Pagina informatie

Als een advertentie met drukkersmarkeringen wordt aangeleverd zal deze in ons opmaaksysteem verkleind worden en de markeringen zichtbaar zijn in de krant.

Formaten

Als een advertentie in een ander formaat wordt aangeleverd, dan afgesproken, zal deze in ons opmaaksysteem vervormd worden naar het afgesproken formaat. Dat kan ook inhouden dat tekst onleesbaar of onprettig leesbaar wordt en foto’s of logo’s uit proporties geplaatst worden.

De formaten zijn te vinden in het mediadocument.

Mediadocument

Technische wijze

Om bij het maken van een advertentie de juiste kleurruimte te bereiken zijn er diverse kleurprofielen beschikbaar. Voor krantenpapier is het ICC-profiel WANIFRAnewspaper26v5. Dit profiel verzorgt de juiste CMYK kleurconversie en bevat tevens de ISO norm voor krantendruk.

Download kleurprofielDownload joboptions

Foto’s in een advertentie

Zorg voor minimaal 200 DPI, vermijd donkere foto’s, en gebruik het juiste kleurprofiel. Een foto die groter is dan 1MB is in de praktijk meestal goed. Tussen de 0 en 900 KB niet!

Download kleurprofiel